[PDF / Epub] ✑ Kurtlar Sofrasındaki Osmanlı ☄ Vahdettin Engin – Girlnailart.us

Kurtlar Sofrasındaki OsmanlıOsmanl Devleti XIX Y Zy L Boyunca Avrupa Lkelerinin Yo Un Sald R Lar Kar S Nda Ayakta Kalma M Cadelesi Verdi Bu M Cadele Ok Zahmetli Ve Y Prat C Oldu Zaman Zaman A R Kay Plara U Ran Ld Avrupal Lar Osmanl Devleti Ne Y Nelik Sald R Lar N Bizzat Hayata Ge Irdikleri Gibi, Devletin Tebaas Olan Gayrim Slim Unsurlar Da Bu Sald R Larda Koz Olarak Kulland Lar Bu Ise Ayakta Kalma M Cadelesinin Hem I E Hem De D A Kar Yap Lmas Mecburiyetini Do Urdu.Art K Eski G C Nde Olmayan Osmanl Devleti Bir Taraftan Direni Sava Verirken Di Er Taraftan Da Bir Tak M Reformlarla Lkenin Modernle Mesi Abalar N S Rd R Yordu Bu Arada K S R I Siyaset Eki Meleri De Olumsuz Etkisini Hissettiriyordu B T N Bu Handikaplara Ra Men Osmanl Devleti Ayakta Kalmay Ba Arabildi Ayakta Kalabilme S Resi Uzad K A Da Sonraki Nesillerin Direni G C Artt Elinizdeki Kitapta, S Z Edilen I Ve D Gailelerden Ve Bunlardan Ne Ekilde S Yr Lmaya Al Ld Ndan, Rnekler Bulacaks N Z.

Yak n a Osmanl tarihi uzman olan ve zellikle Sultan Abd lhamit d nemine ve T rkiye de ula m tarihine ili kin ara t rmalar yla tan nan Prof Dr Vahdettin Engin, 1956 y l nda Kocaeli nin Yar mca il esinde do du lk renimini Yar mca da tamamlad 1977 y l nda Galatasaray Lisesi ni bitirdi ve 1982 y l nda stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi Yak n a Tarihi K rs s nden mezun oldu 1983 y l

9 thoughts on “Kurtlar Sofrasındaki Osmanlı

  1. says:

    Ne yaz k ki yazar n makalelerinden olu an derleme bir kitap olmas nedeniyle gerekli zen g sterilmemi Bir ok tekrar s z konusu ns zde b yle oldu u belirtiliyor zaten , hi bir esere at f yok Baz makalelerde lise tarih kitab bilgisinin tesine ge en hususlar yok Buna ra men Osmanl n n son ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *